NAMEN PROJEKTA SINCRO.GRID

Namen projekta SINCRO.GRID je omogočiti učinkovitejšo uporabo obstoječega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji in na Hrvaškem, kar bo omogočilo obstoječi infrastrukturi sprejemanje večjih količin električne energije iz obnovljivih virov in zanesljivejšo oskrbo z električno energijo.

VEČ O PROJEKTU

16. oktober 2018 - Novice
V sklopu implementacije projekta SINCRO.GRID je bila danes v Zagrebu med Hopsom in Siemensom podpisana pogodba "Vgradnja regulacijske dušilke 100 MvAr v TP Mraclin".
VEČ
12. oktober 2018 - Novice
Predstavniki hrvaškega operaterja prenosnega sistema in družbe Končar - energetika in prometni inženiring d.d. podpisali pogodbo "Procesni tehnični sistemi za podporo regulaciji napetosti in jalo...
VEČ

JAVNA NAROČILA

17. oktober 2018 - JAVNI RAZPISI
Številka objave: JN007232/2018-E01
Rok za oddajo ponudbe: 20. 11. 2018; 10.00
VEČ
1. oktober 2018 - JAVNI RAZPISI
Številka objave: JN006799/2018-E01
Rok za oddajo ponudbe: 12. 11. 2018; 10.00
VEČ
26. september 2018 - JAVNI RAZPISI
Številka objave: JN006346/2018-E01
Rok za oddajo ponudbe: 29. 10. 2018; 10.00
VEČ
 • prvi

  TEHNOLOGIJE,

  KI JIH UVAJA PROJEKT SINCRO.GRID

  Kompenzacijske naprave za regulacijo jalove moči

  Kompenzacijske naprave za regulacijo jalove moči predstavljajo sodoben način uravnavanja napetostnih razmer v prenosnem omrežju. Naprave zmanjšujejo verjetnost izpadov v omrežju ter omogočajo hitrejše okrevanje omrežja v primeru napak.

  VEČ O PROJEKTU
  pic1
  V Sloveniji in na Hrvaškem bomo vgradili šest kompenzacijskih naprav. PREBERI VEČ
 • drugi

  TEHNOLOGIJE,

  KI JIH UVAJA PROJEKT SINCRO.GRID

  Baterijski hranilniki električne energije

  Baterijski hranilniki električne energije predstavljajo napredno tehnologijo za hranjenje električne energije. V svetu so v pospešenem razvoju in bodo pomembno prispevali k uravnoteženju proizvodnje in porabe električne energije ter s tem k zanesljivi oskrbi odjemalcev.

  VEČ O PROJEKTU
  pic
  V okviru projekta bosta nameščena dva baterijska hranilnika v skupni moči 10 MW. PREBERI VEČ
 • tretji

  TEHNOLOGIJE,

  KI JIH UVAJA PROJEKT SINCRO.GRID

  Sistem za ugotavljanje meja obratovanja

  Namen sistema za ugotavljanje meja obratovanja (SUMO), ki je v celoti rezultat slovenskega znanja, je s pomočjo dinamičnega termičnega ocenjevanja ugotavljati mejne prenosne zmogljivosti elementov prenosnega omrežja ter s tem omogočiti boljšo izkoriščenost daljnovodov.

  VEČ O PROJEKTU
  pic
  Na daljnovodne stebre bo nameščenih 35 vremenskih postaj. PREBERI VEČ
 • cetrti

  TEHNOLOGIJE,

  KI JIH UVAJA PROJEKT SINCRO.GRID

  Čezmejni virtualni center vodenja

  Čezmejni virtualni center vodenja bo omogočil obvladovanje napetosti in optimizacijo izgub v prenosnih sistemih ter izboljšal nadzor in napovedovanje proizvodnje iz obnovljivih virov. Hkrati bo prispeval k uvajanju novih virov fleksibilnosti.

  VEČ O PROJEKTU
  pic
  V okviru projekta bodo vzpostavljene nove IKT storitve na energetskih objektih in v centrih vodenja. PREBERI VEČ
Search