Za nadzor vgradnje baterijskih hranilnikov izbrana družba Mercados-Aries International

Družba bo skrbela za izvajanje nadzora na gradbiščih v RTP Pekre in RTP Okroglo.

VAS ZANIMA VEČ?Oglejte si:
Search