Svaki operator je odgovoran za implementaciju predloženih tehnologija u svojoj mreži.

 

 

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS)

HOPS ima isključivo pravo obavljanja djelatnosti operatora prijenosnog sustava električne energije na području Republike Hrvatske. Vlasnik je cijele hrvatske prijenosne mreže na naponskim razinama od 400 kV, 220 kV i 110 kV. Tvrtka je odgovorna za razvoj mreže, upravljanje elektroenergetskim sustavom i osiguranje neprekinutog prijenosa električne energije.

www.hops.hr

 

 

HEP-Operator distribucijskog sustava, d.o.o. (HEP ODS)

HEP ODS je tvrtka u HEP grupi i obuhvaća 21 distribucijsko područje na teritoriju Republike Hrvatske. Za potrebe korisnika mreže HEP ODS obavlja uslugu distribucije električne energije, što uključuje pristup mreži i njegovu uporabu. HEP ODS je odgovoran za kvalitetu električne energije svim krajnjim korisnicima.

www.hep.hr/ods

 

 

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja (ELES)

ELES ima isključivo pravo obavljanja usluge operatora prijenosnog sustava na području Republike Slovenije. Sa svojim profesionalnim pristupom, znanjem i naprednom tehnologijom, tvrtka osigurava siguran, pouzdan i neprekinuti prijenos električne energije diljem Slovenije i preko granica. ELES odgovorno i održivo planira, gradi i održava slovensku visokonaponsku prijenosnu mrežu na tri naponske razine: 400 kV, 220 kV i dio 110 kV. Kroz strateške inovacijske projekte, tvrtka razvija prijenosnu mrežu budućnosti.

www.eles.si

 

 

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. (SODO)

SODO d.o.o. obavlja javnu uslugu operatora distribucijskog sustava električne energije na području Republike Slovenije. Tvrtka osigurava pouzdanu, sigurnu i učinkovitu opskrbu električnom energijom za više od 945.000 korisnika distribucijske mreže u Sloveniji. Odgovarajućim planiranjem razvoja mreže, izgradnjom, upravljanjem i radom te održavanjem, SODO osigurava dugoročnu mrežu koja omogućuje razumne zahtjeve za priključkom i pristup mreži u skladu s važećim standardima u području kvalitete napona i opskrbe električnom energijom.

www.sodo.si

Zanima Vas više?Pogledajte još:
Search