Predložene tehnologije omogućit će veću integraciju OIE u prijenosnoj i distribucijskoj mreži te dovesti do učinkovitijeg korištenja postojeće infrastrukture.

Kompenzacijski uređaji za upravljanje jalovom snagom

Kompenzacijski uređaji za upravljanje jalovom snagom moderno su sredstvo za reguliranje iznosa napona u prijenosnoj mreži. Omogućuju osiguranje većeg stupnja pouzdanosti rada cjelokupne prijenosne mreže i smanjenje rizika od kvara bilo kakvih osnovnih građevnih blokova prijenosne mreže (vodovi, transformatori, itd.), koji su od vitalnog značaja za nesmetan rad velikih industrijskih kupaca kao i kućanstava. Uređaji smanjuju vjerojatnost nestanka mrežnog napona i omogućuju brži oporavak mreže u slučaju bilo kakvih kvarova.

Kako bi se osigurala učinkovita regulacija iznosa napona, optimalna kombinacija raznih naprednih uređaja za kompenzaciju jalove snage i regulacije napona bit će ugrađena u hrvatske i slovenske prijenosne sustave . U Hrvatskoj će biti ugrađena tri uređaja: regulacijska prigušnica od -100 Mvar u transformatorskoj stanici Mraclin, regulacijska prigušnica od -200 Mvar u transformatorskoj stanici Melina i statički kompenzacijski uređaj sa SVC tehnologijom od -250 Mvar u transformatorskoj stanici Konjsko. U Sloveniji projekt SINCRO.GRID - 1. faza obuhvaća, između ostalog, instalaciju stacionarnog kompenzacijskog uređaja s SVC / STATCOM tehnologijom od +/- 150 Mvar u transformatorskoj stanici Beričevo, te instalaciju kondenzatorske baterije od +100 Mvar i regulacijske prigušnice od -150 Mvar u transformatorskoj stanici Divača.

 

Sustavi baterijskih spremnika za električnu energiju

Sustavi baterijskih spremnika za električnu energiju predstavljaju naprednu tehnologiju u području elektrokemijskog skladištenja električne energije. Moderne baterijske ćelije na osnovi litijevih iona (Li-ion) razvijene su upravo za potrebe elektroenergetskog sustava. Veliki sustavi baterijskih spremnika sastoje se od četiri glavna seta:

  1. Set baterija čiji osnovni blok je baterijska ćelija koja djeluje na osnovi Li-ion tehnologije. Pojedine ćelije su uzastopno i / ili paralelno spojene u veće jedinice (module) i opremljene na način koji osigurava adekvatno upravljanje i regulaciju.

  2. Skup za pretvorbu i izmjenu snage, koji se sastoji od AC / DC pretvornika, (postrojenja za) transformacije do srednjeg napona, kao i zaštitnih i preklopnih elemenata.

  3. Skup za rad i upravljanje jedinicom za pohranu, ugrađeno na razini baterijskih ćelija i na razini cijelog sustava baterijskog spremnika (lokalni SCADA sustav).

  4. Dodatni pomoćni sustavi za grijanje / hlađenje, otkrivanje i / ili automatsko gašenje požara itd.

U okviru projekta SINCRO.GRID - 1. faza na postojećim transformatorskim stanicama Okroglo i Pekre ugradit će se dvije jedinice baterijskih spremnika kapaciteta 5 MW. Njihova je glavna svrha povećati fleksibilnost radne snage i time poboljšati prilagodbu elektroenergetskog sustava suvremenim izazovima u radu.

 

Sustav za predviđanje operativnih granica

Svrha sustava za kratkoročno predviđanje u stvarnom vremenu operativnih granica prijenosne mreže (SUMO) je procijeniti graničnu prijenosnu moć komponenata prijenosne mreže. Sustav procjenjuje prijenosnu moć za različite konfiguracije mreže u razdoblju do 48 sati u budućnosti, čime se poboljšava sigurnost u radu i povećava prijenosna moć komponenata. SUMO je u potpunosti rezultat slovenskog znanja i razvijen je isključivo za potrebe operatora prijenosnog sustava. Brojni znanstvene i obrazovne institucije, instituti, uredi i tvrtke su svojim najboljim razvojnim potencijalima surađivali u razvoju ovog sustava.

Zahvaljujući poznavanju vremenskih uvjeta i naprednom modeliranju reljefa, SUMO omogućuje bolje korištenje postojećih prijenosnih vodova i transformatora. Posebnost sustava je modul za izračun minimalnog opterećenja u svrhu sprečavanja zaleđivanja nadzemnih vodova.

U okviru projekta SINCRO.GRID - 1. faza bit će instaliran dodatni računalni hardver i softver u podatkovnim centrima te ugrađeni uređaji za mjerenja atmosferskih prilika na prijenosne linijama.

 

Virtualni prekogranični kontrolni centar

Virtualni prekogranični kontrolni centar omogućit će:

  • regulaciju iznosa napona i optimizaciju gubitaka u prijenosnim sustavima,

  • bolju kontrolu i predviđanje proizvodnje električne energije iz OIE, te implementaciju tercijarne regulacije s upravljanjem potrošnjom i distribuiranom proizvodnjom u Sloveniji i Hrvatskoj,

  • sudjelovanje OIE u pružanju pomoćnih usluga.

 

Gore spomenute funkcionalnosti bit će aktivirane primjenom novih ICT usluga u transformatorskim stanicama i kontrolnim centrima partnera u projektu.

Zanima Vas više?Pogledajte još:
Search