S projektom SINCRO.GRID seznanili tudi občinski svet občine Dol pri Ljubljani

V sredo, 22. novembra, smo projekt SINCRO.GRID predstavili občinskemu svetu občine Dol pri Ljubljani, saj so gradbena dela v okviru projekta načrtovana tudi v okviru razdelilne transformatorske postaje Beričevo, ki leži v tej občini.

VAS ZANIMA VEČ?Oglejte si:
Search