V okviru projekta bodo vgrajene kompenzacijske naprave, napreden sistem za ugotavljanje meja obratovanja in sistem hranilnikov električne energije, vzpostavljen pa bo tudi virtualni čezmejni center vodenja.

CILJI

 • učinkovito vključevanje razpršenih enot za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije v prenosna in distribucijska elektroenergetska omrežja na območju Slovenije in Hrvaške;

 • izboljšanje kakovosti napetosti v elektroenergetskem sistemu Slovenije in Hrvaške;

 • vključitev dodatnih virov sistemskih storitev;

 • povečanje prenosnih zmogljivosti obstoječih daljnovodnih povezav;

 • boljši nadzor nad prenosnim in distribucijskim omrežjem z uporabo naprednih tehnologij za napovedovanje.


Zaradi izvedbe projekta SINCRO.GRID - 1. faza se bo povečala zanesljivost oskrbe odjemalcev z električno energijo. Da nam bo električna energija še vedno na voljo 24 ur na dan in 365 dni v letu, kljub vedno večjemu deležu električne energije proizvedene iz obnovljivih virov.

OSEBNA IZKAZNICA

 

 • 2016- 2021

  Trajanje
  projekta

 • 88,6mio €

  Vrednost
  projekta

 • 40,5mio €

  Višina
  sofinanciranja

 • Evropska komisija

  Vir
  sofinanciranja

 • ELESHOPSSODOHEP ODS

  Partnerji

VAS ZANIMA VEČ?Oglejte si:
Search